رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 29 دسامبر 2021 - 13:11
  • کد خبر : ۱۴۵۵۱
  • مشاهده :  92 بازدید
  • چاپ خبر : رشد برقراری «مستمری» برای بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی

رشد برقراری «مستمری» برای بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پدیده کرونا به طور جدی مصارف تامین اجتماعی را بیش از ۳۰ درصد افزایش و منابعش را نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش داد گفت: کاهش منابع و افزایش مصارف، کارکردهای تامین اجتماعی و ارائه خدمات کوتاه مدت و بلند مدت را متاثر کرده است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پدیده کرونا به طور جدی مصارف تامین اجتماعی را بیش از ۳۰ درصد افزایش و منابعش را نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش داد گفت: کاهش منابع و افزایش مصارف، کارکردهای تامین اجتماعی و ارائه خدمات کوتاه مدت و بلند مدت را متاثر کرده است.

اخبار مرتبط