رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 29 دسامبر 2021 - 14:23
  • کد خبر : ۱۴۸۵۰
  • مشاهده :  41 بازدید
  • چاپ خبر : کاهش مصرف سوخت از طریق سبک‌سازی قطعات خودرو

کاهش مصرف سوخت از طریق سبک‌سازی قطعات خودرو

رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به پروژه کاهش مصرف سوخت از طریق سبک‌سازی خودرو گفت: با این کاهش وزن، هم مصرف مواد اولیه کم می‌شود و هم میزان سوخت مصرفی کاهش پیدا می‌کند که کار بسیار بزرگی است.

رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به پروژه کاهش مصرف سوخت از طریق سبک‌سازی خودرو گفت: با این کاهش وزن، هم مصرف مواد اولیه کم می‌شود و هم میزان سوخت مصرفی کاهش پیدا می‌کند که کار بسیار بزرگی است.

اخبار مرتبط