رفتن به بالا
  • دوشنبه - 27 دسامبر 2021 - 20:04
  • کد خبر : ۸۴۸۲
  • مشاهده :  113 بازدید
  • چاپ خبر : تمامی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک درسی باید در سال بعد مالیات بپردازند

تمامی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک درسی باید در سال بعد مالیات بپردازند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصمیم امروز کمیسیون متبوع خود عنوان کرد: تمامی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک درسی باید در سال بعد مالیات می پردازند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصمیم امروز کمیسیون متبوع خود عنوان کرد: تمامی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک درسی باید در سال بعد مالیات می پردازند.

اخبار مرتبط