رفتن به بالا
  • دوشنبه - 27 دسامبر 2021 - 20:04
  • کد خبر : ۸۵۰۲
  • مشاهده :  153 بازدید
  • چاپ خبر : دستاوردهای پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی

دستاوردهای پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی

یکی از غرفه‌های مربوط به نمایشگاه بزرگ توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ مربوط به پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی است که دستاوردهایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، کتاب، موسیقی و … دارند.

یکی از غرفه‌های مربوط به نمایشگاه بزرگ توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ مربوط به پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی است که دستاوردهایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، کتاب، موسیقی و … دارند.

اخبار مرتبط